História džuda

divider

                                                                                                                      Vznik džuda


  Džudo ako šport vzniklo v Japonsku vyčlenením určitých techník z viacerých  bojových umení, najmä z Ju Jutsu. Osobnosťou, ktorá zohrala pri vzniku džuda   najväčšiu úlohu, bol profesor Jigoro Kano.

 Jigoro Kano sa narodil 28. októbra 1860. Napriek svojmu malému vzrastu  a slabej telesnej konštrukcii sa rozhodol zaoberať štúdiom bojových umení. Počas niekoľkých rokov pravidelného cvičenia začína formovať systém, v ktorom chce skombinovať bojový tréning s psychickým a fyzickým rozvojom osobnosti. Snaží sa vytvoriť komplex fyzických aktivít, ktoré by boli vhodné nielen pre výcvik ozbrojených zložiek ako vojenské umenie, ale aby ako umenie boja malo   pozitívum aj pre širokú verejnosť.

 Darí sa mu povýšiť fyzický aspekt tréningu na úroveň intelektuálnej a morálnej   výchovy, čím v podstate vytvoril vlastnú školu bojového umenia. Nazval ju  Kodokan a začal v nej vyučovať svoj vlastný systém Jiu-Jitsu, ktorý nazval  Judo.
 Niektoré pramene považujú za vznik džuda rok 1882, ide však len o orientačný   dátum, pretože počas nasledovných desaťročí stále dochádzalo k procesu   objavovania, osvojovania, vznikania, rozvoja, zanikania a opätovného vznikania   jednotlivých techník. K ustáleniu jednotlivých súčastí džuda do podoby , v akej   ich poznáme dnes dochádza až v tridsiatich rokoch 20. storočia.
 

 Jigoro Kano smer telesnej výchovy skĺbený s rozvojom etiky preferoval aj pre výcvik policajných a vojenských zložiek. Aby však Kodokan Judo bolo vyučované v ozbrojených zložkách, museli žiaci Kodokan-u absolvovať konfrontačné zápasy v Dojo Saburi a tak obhájiť svoje postavenie medzi ostanými školami Ju Jutsu. V roku 1885 policajný prefekt Mishima usporiadal prestížny turnaj medzi jednotlivými školami. Turnaj sa konal v policajnej hale Joakene v Shibe. Podľa niektorých dostupných historických materiálov Kodokan Judo uštedrilo svojim súperom zdrvujúcu porážku a týmto výrazným úspechom školy Jigoro Kana sa dosiahlo, že inštruktori Kodokan-u mali výhradné právo podieľať sa na výcviku sebeobrany v ozbrojených zložkách.


 Na prelome storočí profesor Kano a jeho žiaci, odchádzajú z Japonska /Sasaki Kichisaburo – Rakúsko-Uhorsko, Joshitaki Yamashita a Gunerijo Tomiti – USA, Jukio Tani – Veľká Británia.../ do celého sveta, aby tam šírili myšlienky Ó senseia. V rokoch 1933 a 1936 navštevuje profesor Kano aj ČSR.


V roku 1938 sa profesor Kano zúčastňuje 37. zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru v Káhire, kde bolo rozhodnuté prideliť XII. Olympijské hry Japonsku (pre II. Svetovú vojnu sa však neuskutočnili). Z Káhiry sa plaví loďou Hikawa Maru domov. Počas plavby profesor Kano ochorel na zápal pľúc  a 4. mája 1938 zomiera.
Na 57. zasadnutí MOV v Ríme, 22. augusta 1960 bolo Judo s konečnou platnosťou prijaté medzi olympijské športy a bolo zaradené do programu Olympijských hier v Tokiu v roku 1964.