Nábor

divider

                                      Informácie pre deti od 6 rokov                                                                                                           Informácie pre deti od 4 do 5 rokov

                                      Tréningy prebiehajú v utorok a vo štvrtok                                                                                         Tréningy prebiehajú v utorok a vo štvrtok 

                                      Od 16:30 do 17:30 hod.                                                                                                                        Od 15:30 do 16:30 hod.