Spolupracujeme

divider

Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium na ulici J. Bottu v Trnave

 

Škola sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Škola má zrekonštruovaný športový areál, telocvičňu, posilňovňu, vlastnú jedáleň a internát.

Žiaci sa počas 4 rokov gymnaziálneho štúdia pripravujú na štúdium na VŠ. Gymnaziálne štúdium je ukončené maturitnou skúškou v odbore gymnázium / športové gymnázium. Žiaci Športovej školy J. Herdu po vykonaní maturitnej skúšky majú možnosť získať trénerskú kvalifikáciu II. stupňa. 

Športovcom škola ponúka ubytovanie v novovybudovanej podkrovnej prístavbe, celodennú stravu vo vlastnej jedálni. Športovci majú popri štúdiu vytvorené podmienky nielen na dvojfázový tréning, ale aj na športové sústredenia a súťaže. Škola úzko spolupracuje s trénermi a so športovými klubmi. Viac info na: https://gymbott.edupage.org/?

                                                                                         

                                                                                                          Spoločné tréningové jednotky s Judo clubom Slávia STU Bratislava

 

Uskutočnené spoločné tréningy, ktoré organizuje náš klub spolu s Judo clubom Slávia STU Bratislava mali za cieľ konfrontovať pretekárov z iného klubu a hlavne rozvíjať u našich džudistov techniku, bojovnosť a nasadenie počas tréningov a zápasov. Pretekári tieto tréningy absolvujú jeden až dvakrát do mesiaca. Trnavskí reprezentanti cestujú na bratislavské tréningy mikrobusom zapožičaným od Strednej športovej školy J. Herdu v Trnave, ktorá úzko spolupracuje s našim klubom. V prípade väčšieho počtu nominovaných pretekárov z nášho klubu, je odvoz pretekárov riešený v spolupráci s ochotnými rodičmi, ktorí zabezpečia ich odvoz do Bratislavy a späť.

 

Cieľ spoločných tréningov

V tréningových jednotkách mimo nášho klubu ide o vedenie tréningovej jednotky iným trénerom a dôraz je kladený najmä na techniky za pohybu s iným súperom. Počas hlavnej časti tréningu ide o randori/zápas s priebehom v ne-waza/boj na zemi a tachi-waza/boj v postoji. Tréningy sa zameriavajú aj na situácie, ktoré sa môžu objaviť počas zápasu na turnaji. Nášmu klubu pomáha aj to, že Judo club Slávia STU Bratislava chodí na výmennú tréningovú jednotku do nášho klubu, kde im môžeme ukázať náš tréningový proces, pod našim vedením a do spoločného tréningu na našej domácej pôde sú tak zapojení všetci naši pretekári, nielen TOP výber nášho klubu. 

 

Pridanou hodnotou spoločných tréningov je budovanie veľmi dobrého kolektívu, ktorý bol pochválený aj trénermi Judo clubu Slávia STU Bratislava Mgr. Branislavom Babicom a Mgr. Milošom Štefanovským PhD.