Etika džudo

divider

Morálny kódex džudistu

Etika je teória o morálke, teda o tom ako by sa mal človek správne správať. Usiluje predovšetkým o posúdenie činov z hľadiska svedomia (dobro a zlo, mravné a nemravné, čestné a nečestné). Väčšia časť etiky je spoločná všetkým ľuďom, športovcom, teda nielen džudistom. Etika nie je len norma platná pre správanie v Dojo, ale platí v celom správaní a konaní džudistov. Džudista musí etiku dodržiavať aj na verejnosti. Iba tak môže byť naplnená jedna z hlavných myšlienok zakladateľa profesora Jigora Kana: ,,Vzájomné blaho, všeobecná prospešnosť.“

 

 

 

 

 

Judo – je kytica zviazaná z ôsmich okvetných lístkov: 

1) Zdvorilosť – dokázať rešpektovať druhých

2) Odvaha – umenie vždy poctivo jednať

3) Úprimnosť – znamená povedať slušne to, čo si človek myslí

4) Česť – dodržať dané slovo

5) Skromnosť – nevynášať sám seba do neba – nevyťahovať sa

6) Rešpekt – bez rešpektu niet dôvery

7) Sebaovládanie -  dokázať udržať na uzde svoj hnev

8) Priateľstvo – je najčistejší z ľudských citov