Slovník

divider

HLAVNÉ INFORMÁCIE:

JIGORO KANO - zakladateľ džuda

ROK 1882 - vznik džuda 

JAPONSKO - krajina, kde vzniklo džudo

KODOKAN - prvá škola džuda

JUDO v preklade - jemná cesta, maximálne využitie ducha i tela   

 

POČÍTANIE:

1 - ič                          6 - rok

2 - ni                          7 - šič

3 - san                       8 - hač

4 - ši                          9 - kyu 

5 - go                         10 - džu

 

ZÁKLADNÉ POJMY:

sensei ... tréner 

dožo   ... telocvičňa

tatami ... žinenka

judogi ... kimono/odev

obi ... opasok 

rei ... pozdrav 

seiza ... sed kľačmo

kiricu .... postaviť sa

ukemy ... pády

migi ... práva/strana/

hidari  ... ľavá/strana/

uširo ... dozadu

mae ...dopredu

joko ... na stranu

randori ... tréningový zápas

učikomi ... nácvik techník bez fázy hodu

nagekomi ... nácvik techník hodov

tandoku renšu ... nácvik techník bez súpera 

kumikata ... úchop

kuzuši ... vychýlenie

šizei ... postoj

tori ... ten kto útočí/aktívny/

uke ... ten kto sa bráni/pasívny/

kyu ... technický stupeň vyspelosti

dan ... majstrovský stupeň vyspelosti 

 

Výrazy pri zápase:

hadžime ... začnite/do boja/

mate ... prerušenie /zápasu/

joši ... pokračujem 

sonomama ... nehýbať sa

soremate ... ukončenie/zápasu,tréningu/

osae-komi ... držanie/nasedenie držania/

toketa ... prerušené držanie

ippon ... hodnotenie za 10 bodov - koniec zápasu

wazari ... hodnotenie za 7 bodov

wazari avasate ippon ... druhé wazari znamená ippon

hansoku make - diskvalifikácia/ippon pre súpera/

shido .... trestné hodnotenie/pasivita/

              1. shido - varovanie 

              2.  shido - varovanie

              3. shido - hansoku make/diskvalifikácia/

golden scóre .... zlaté skóre/nadstavený čas

 

Názvoslovie pre skúsených pretekárov:

 1) Telo:

... tai - telo

... aši - noha

... hiza - koleno

... goši - bok

... te - ruka

... seoi - chrbát

... kata - rameno

... mata - stehno

... hara - brucho 

2) Prídavné meno: 

... o - veľký

... ko - malý

... soto - vonkajší

... uči - vnútorný

... kuzure - odlišný/obmena

... tate - zhora

... guruma - kruh/koleso/otočenie

... otoši - prepadnutie/obhodenie/

... sasae - blok

3) Vlastnosť:

... curikomi - ťah, vytiahnutie

... gari - kosa, kosa, kosák, podseknutie/nohou/

... harai/barai - metla, podmet/nohou/

...eri - golier/límec/

... žuži - kríž/skrížený/prekrížený/

... katame - držať/zvierať/držanie

... kake - hod